Our Statistics 

0

ทุนจดทะเบียน ลบ.

0

พนักงาน

0

ที่ดิน (ไร่)

0

ยอดขายปีล่าสุด ลบ.

ประเภทสินค้า

อาหารจำพวกของว่างสำเร็จรูปพร้อมทาน แช่แข็ง ซึ่งผลิตจากแป้งจำพวก พิซซ่า, ทอทิล่า โรยหน้า หรือ สอดไส้ ทั้งของหวาน ของคาว  โดยมีรูปแบบต่างๆ ทั้ง พิซซ่าสามเหลี่ยม , พิซซ่า พัฟ, สตอมโบริ และอื่นๆ รวมทั้งแป้งทอทิล่า สอดไส้  สามารถอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน โดย ไมโครเวฟ และ เตาอบร้อน


กลุ่มเป้าหมาย

ชาย หญิง คนไทย อายุ 18-30 ปี อาศัยในประเทศไทย มีบุคลิกที่ชอบความสนุกสนาน. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, คุยเก่ง, สบายๆ กล้าคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ท้าทาย รักการผจญภัย และติด Social media (กลุ่ม GEN Y และ GEN Z) 


คุณภาพในการผลิต

มีการควบคุมการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานทางด้านอาหาร ทั้ง คณะกรรมการอาหารและยา , GMP, HACCP, IFS และ ได้รับการรับรองในการส่งสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์ประเภท ไก่ จากหลายๆ ประเทศ เช่น Japan (MAFF) , Korea ( NVQRS) , Singapore (AVA), European Union ( TH 154 )

เทคโนโลยี

มีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตอาหารทั้งเตาอบซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการแช่แข็ง 

คุณภาพการผลิต

มีการควบคุมการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานทางด้านอาหาร ทั้ง คณะกรรมการอาหารและยา , GMP, HACCP, IFS  และ ได้รับการรับรองในการส่งสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์ประเภท ไก่ จากหลายๆ ประเทศ เช่น Japan (MAFF) , Korea

( NVQRS) , Singapore (AVA), European Union

( TH 154 )

ประเภทสินค้า

อาหารจำพวกของว่างสำเร็จรูปพร้อมทาน แช่แข็ง ซึ่งผลิตจากแป้งจำพวก พิซซ่า, ทอทิล่า โรยหน้า หรือ สอดไส้ ทั้งของหวาน ของคาว 

ข้อมูลด้านบวก

บริษัท มีศักยภาพในการเพิ่มสายงานการผลิตไปในรูปแบบอาหารอื่นๆ ได้ เช่น เบเกอรี่, อาหารแช่แข็ง และอื่นๆ

บริษัท อยู่ในธุรกิจอาหารแช่แข็งมาเป็นระยะเวลานาน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท มีพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำอาหารมาเป็นระยะเวลานาน และคุ้นเคยกับการควบคุมคุณภาพของอาหารที่เป็นมาตรฐาน

ความพิเศษ เด่น แปลกใหม่ของสินค้า 

บริษัท มีทีม วิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ตลอดเวลา ทำให้สามารถ launch สินค้าใหม่ๆ ได้ทุกเดือน

บริษัท มี พาร์ทเนอร์ ในการผลิตแป้งทอทิล่า ที่มีคุณภาพจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ยังไม่มีใครทำตลาด

บริษัท ได้รับข้อมูลและนวัตกรรมทางด้านอาหารจากญี่ปุ่นตลอดเวลา จากพาร์ทเนอร์ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าใหม่ๆ

แน้วโน้ม/คาดการณ์อนาคต เติบโต

1แนวโน้มมีการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี ในตลาดอาหารแช่แข็ง เนื่องจากผู้บริโภคมีเวลาที่จำกัด และเร่งรีบมากขึ้น

ตลาดร้านค้าสะดวกซื้อมีการเติบโตขึ้นทุกปี ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น

ธุรกิจสายการบินมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสายการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มลูกค้าหลัก

Alfredo Brand

จะเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีสินค้า 2 ประเภท คือ สินค้าแช่เย็น (Chilled) ซึ่งขายไปในร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น 7-11, Family Mart, Jiffy และ อื่นๆ และสินค้า แช่แข็ง (Frozen) มีอายุการเก็บรักษา 1 ปี กระจายไปในซุปเปอร์มาร์เก็ต , Hypermarket ฯลฯ ปัจจุบันเริ่มขยายไปร้านค้าสะดวกซื้อในตลาดต่างประเทศบ้างแล้ว เช่น Singapore , Hong Kong , Cambodia

OEM

เป็นสินค้าแช่แข็งที่รับจ้างผลิตโดยตรงจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งสายการบินในต่างประเทศ

สินค้าสายการบิน

เป็นสินค้าแช่แข็ง ที่ขายไปยังสายการบินต่างๆ โดยเน้นในการมีโลโก้ของบริษัทในบรรจุภัณฑ์ และเป็นเฉพาะโลโก้ของสายการบินเอง

ความพิเศษ, จุดเด่นของสินค้า

มีทีม วิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ตลอดเวลา

บริษัท มีทีม วิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ตลอดเวลา ทำให้สามารถ launch สินค้าใหม่ๆ ได้ทุกเดือน

พาร์ทเนอร์ ในการผลิตแป้งทอทิล่า ที่มีคุณภาพจากญี่ปุ่น

บริษัท มี พาร์ทเนอร์ ในการผลิตแป้งทอทิล่า ที่มีคุณภาพจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ยังไม่มีใครทำตลาด

ได้รับข้อมูลและนวัตกรรมทางด้านอาหารจากญี่ปุ่นตลอด

บริษัท ได้รับข้อมูลและนวัตกรรมทางด้านอาหารจากญี่ปุ่นตลอดเวลา จากพาร์ทเนอร์ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าใหม่ๆ

ALFREDO SUPPORT

Business contact for domestics and international investor

Phone: 09:00 – 16:00