Career

 

Alfredo Enterprise
ตำแหน่งงานที่เปิด
รับสมัครงาน

 

  

Sale Exclusive

 
รายละเอียดงาน
 1. ดูแลยอดขายในประเทศ ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 2. รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนและรายปี
 3. แสวงหาฐานลูกค้าในประเทศรายใหม่และติดตามความคืบหน้ากับลูกค้ารายเก่า
 4. เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่และรายปัจจุบัน
 5. บริหารงานด้านการขาย
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 3. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มียานพาหนะส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 6. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
       

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

 

รายละเอียดงาน 

 1. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านเบเกอรี่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
 2. กำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนส่วนผสมต่างๆ เกี่ยวกับเบเกอรี่
 3. ปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
 4. ทำเอกสารประกอบสูตรผลิตภัณฑ์ เช่น ทำเอกสารวิเคราะห์,การคิดราคาต้นทุน,การกำหนดสเป็คสินค้า เป็นต้น
 5. พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา คหกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการ์ด้าน R&D of Bakery
 4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 5. มีทักษะในการทำอาหาร,ทำเบเกอรี่ได้ เช่น ขนมปัง,พิซซ่า เป็นต้น
 6. มีความรู้ด้านวัตถุดิบต่างๆ
 7. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้ดี
       

เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน

 

รายละเอียดงาน

 1. พัฒนาปรับปรุงกฎและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยอ้างอิงนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำและเก็บสถิติต่างๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 3. สืบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและหาวิธีป้องกัน แก้ไขเหตุการณ์นั้น
 4. ส่งเสริมและแนะนำทางเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน
 5. คอยตรวจตราการทำงานของพนักงานทุกส่วนว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
 6. ให้และจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อที่จะได้รับกับสถานการณ์ ฉุกเฉินต่างๆมั่นฝึกซ้อมเพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติ
 7. จัดหา จัดเก็บ และซ่อมแซม อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์กันภัยส่วนบุคคล สายดับเพลิง และถังบรรจุเคมีดับเพลิง จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้
 8. ฝึกฝนพนักงานผู้ช่วยให้มีความสามารถและมั่นใจที่จะปฏิบัติงานให้ตนเอง
 9. ดูแล / ควบคุมพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัท
 10. ดูแลอบรมผู้รับเหมา / บุคคลภายนอกที่เข้าไปทำงานในบริษัท
 11. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติผู้สมัครชาย/หญิง

 1. อายุ 21-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพมียานพาหนะส่วนตัว
 5. มีใบอนุญาตขับขี่
 6. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 7. มีทัศนะคติที่ดี
       

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)  

 

รายละเอียดงาน

 1. ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือนและค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาทั้งพนักงานรายวันและรายเดือน
 2. ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน เช่น ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 3. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำส่งหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับรายได้และรายหักอื่นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา
 4. แจ้งเข้า-ออกประกันสังคมให้พนักงาน
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึนไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ด้านจัดทำเงินเดือนมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 6. สามารถใช้โปรมแกรมเงินเดือน B-Plus ได้
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 8. มีความรู้ด้านงานติดต่อราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

เริ่มต้นอนาคตที่สดใส ร่วมงานกับเราได้ที่นี่ หรือติดต่อ
คุณ ธวิวรรธน์ คงต่อ (ไบร์ท)
บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
57 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035-332-111 ต่อ254
อีเมล : [email protected]

 

 


15 March 2023

Viewed 2607 times